Громадська спілка «Міждержавна Гільдія Інженерів-Консультантів» (МГІК) створена у 2015 році.

Logo squaresМГІК є афільованим членом Міжнародної Федерації Інженерів-Консультантів (FIDIC*), яка представляє інженерно-консалтингову індустрію у світовому масштабі, членом Європейської Федерації Інжинірингово – Консалтингових Асоціацій (EFCA**). EFCA є представником FIDIC у Європі і об’єднує 30 професійних національних асоціацій країн Європейського Союзу.

МГІК – незалежне професійне об’єднання, яке діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, прозорості, відкритості та публічності, та ставить за мету гармонізацію існуючої в Україні моделі ринку інжинірингових та консалтингових послуг до загальновизнаних міжнародних галузевих стандартів шляхом консолідації науково – технічного потенціалу учасників об’єднання та формування міцного експертного співтовариства, здатного ефективно адаптувати в Україні кращі світові практики. У своїй роботі МГІК керується Статутом та чинним законодавством України.

Президент МГІК, доктор наук з державного управління Олександр Непомнящий є засновником та очільником Наукової школи управління ризиками при будівництві та експлуатації об’єктів нерухомості.

Мета:

 • Розвиток і вдосконалення вітчизняного ринку консультаційних та інжинірингових послуг у будівельній галузі шляхом запровадження інституту інженерів-консультантів;
 • Підвищення ролі і важливості стандартів FIDIC в Україні;
 • Захист прав і законних інтересів членів МГІК;
 • Підвищення конкурентоспроможності членів МГІК;
 • Реалізація високих етичних стандартів, які застосовуються в роботі інженерів-консультантів;
 • Ефективна участь у боротьбі з проявами корупції у будівельній галузі.

Діяльність:

 1. Участь у адаптації вітчизняного законодавства у сфері містобудування до вимог, встановлених законодавством Європейського Союзу;
 2. Участь у діяльності міжнародних об’єднань інженерів-консультантів;
 3. Впровадження в ділову практику кодексу етики та чесності ведення бізнесу;
 4. Підвищення кваліфікації інженерів консультантів – членів МГІК;
 5. Співпраця у галузі містобудування і пов’язаних з нею галузях з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами;
 6. Організація інформаційних та освітніх заходів конференцій, семінарів, лекцій, симпозіумів, нарад, тренінгів, інших заходів спрямованих на підвищення рівня кваліфікації фахівців у галузі містобудування і пов’язаних з нею галузях;
 7. Сприяння обміну знаннями та досвідом як між учасниками вітчизняного ринку інжинірінгових та консалтингових послуг, так і закордонними колегами.

Методична допомога, що надається МГІК:

 • Надання консультацій з питань визначення переліку можливих ризиків, їх розподілу між учасниками реалізації проекту та  управління ризиками під час реалізації проекту.
 • Супровід процедури публічних закупівель з питань придбання товарів, виконання робіт, надання послуг.
 • Методична допомога в частині підготовки контрактної документації на базі типових форм контрактів FIDIC (Замовник/Консультант, Замовник/Підрядник) з урахуванням вимог, встановлених законодавством України.
 • Надання консультаційної та методичної допомоги з питань:
  • управління проектами;
  • управління змінами під час реалізації проекту;
  • документообігу під час реалізації проекту;
  • складання кошторисної документації, оптимізації витрат під час  реалізації проекту;
  • охорони праці під час реалізації проекту.
 • Ідентифікація ризиків у сфері публічних закупівель.
 • Супровід учасників публічних закупівель у органах оскарження.
 • Незалежний арбітраж при врегулюванні спорів та суперечок між учасниками проекту.
 • Проведення навчальних тренінгів і семінарів у сфері публічних закупівель.
 • Організація навчальних семінарів і тренінгів з питань договірних відносин у будівництві з урахуванням кращих світових практик.
 • Консультування з питань залучення іноземних партнерів для спільної реалізації проектів у сфері інжинірингу на території України.
 • Консультування з питань виходу вітчизняних інжинірингово-консалтингових підприємств на європейський ринок.
 • Методична допомога з питань вибору інженера-консультанта.

Комплексні послуги з питань практичної реалізації інвестиційних  проектів (проектів будівництва) замовники будівництва можуть замовити у інжинірингово-консалтингових підприємств і організацій – членів МГІК.

fidic_logo* FIDIC (Міжнародна Федерація Інженерів-Консультантів) заснована в Бельгії в 1913 році. Основна мета FIDIC – регулювання взаємовідносин учасників міжнародних інвестиційно-будівельних процесів на основі розробки та публікації типових форм контрактів.

На сьогоднішній день FIDIC являє собою найбільшу міжнародну організацію в області будівельного консультування, яка об’єднує 102 національні асоціації інженерів-консультантів по всьому світу. FIDIC проводить політику глобалізації, сталого розвитку та інтегративного розуміння бізнесу.

Ключовою фігурою в стратегії розвитку будівельного бізнесу FIDIC називає незалежного інженера-консультанта. Інженер-консультант виступає в ролі експерта, який консультує Замовника з питань реалізації проекту, займається підбором постачальників і підрядників, керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях будівництва і до його прийняття Замовником.

Для досягнення своїх цілей FIDIC організовує щорічні форуми та конференції для обміну досвідом між своїми членами, публікує звіти і плани розвитку FIDIC.

Основний вид діяльності FIDIC в цьому напрямку – це створення і публікація типових форм контрактів між Замовником та Підрядником, Замовником та Інженером. На сьогоднішній день фахівцями FIDIC розроблені типові контракти на спорудження об’єктів цивільного будівництва, електромонтажні роботи та роботи з монтажу механічного обладнання, проектування, будівництво та здача об’єктів “під ключ” – всього понад 40 видань.

logo_efca_Fidic_V_square** Заснована у 1992–му році Європейська Федерація Інжинірингово-Консалтингових  Асоціацій (EFCA) – недержавна некомерційна організація, яка є  єдиною європейською федерацією, що представляє європейську  галузь інжинірингово-консалтингових та суміжних послуг,  у якій працює більше одного мільйону фахівців, більшість з яких мають високу кваліфікацію в широкому діапазоні дисциплін.

 

 

Наукова школа утворена рішенням Вченої ради Міжрегіональної академії управління персоналом та є неформальною спільнотою Schoolдослідників різних поколінь високої наукової кваліфікації, об’єднаних спільними підходами до розв’язання проблеми, стилем роботи й мислення, ідей та методів реалізації дослідницької діяльності.

Школа опікується впровадженням кращих міжнародних практик та розробкою вітчизняних наукових надбань у сфері розподілу й управління ризиками на всіх етапах життєвого циклу об’єкта нерухомості, у тому числі на основі наукового аналізу концептуальних засад застосування проформ FIDIC, інших міжнародних будівельних контрактів.