МГІК ІНФОРМУЄ: ПОСІБНИК ІЗ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ FIDIC – В УКРАЇНІ

Міждержавна гільдія інженерів-консультантів (МГІК) представила широкому загалу перше україномовне видання «ПОСІБНИКА ІЗ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ FIDIC».

Це відоме практичне керівництво для замовників, інженерів-консультантів, підрядників, фінансистів та юристів, яке містить міжнародно визнані всеохоплюючі та прогресивні методики з проведення прозорих конкурсних торгів і укладення якісних контрактів.

Посібник презентували 19 квітня в Українському кризовому медіа-центрі під час круглого столу «Міжнародна практика на ринку консалтингових послуг у будівництві в Україні», який відбувся за участі представників провідних національних та іноземних інжинірингових компаній, міжнародних фінансових організацій, міжнародних та національних проектів та ліцензованих тренерів  FIDIC.

Як зазначив президент МГІК Олександр Непомнящий, видання Гіду із закупівель FIDIC – знакова подія в низці послідовних дій Гільдії. Найближчим часом буде презентовано також переклад Посібника із контрактів FIDIC. Вже видано три методичних керівництва з питань будівельного інжинірингу. «Щодо розвитку ринку інжинірингових послуг в Україні, вбачаю два головних та взаємопов’язаних рушії: впровадження досвіду технічно розвинутих країн та підвищення ролі і активності професійних громадських організацій» – продовжив він.

Пані Джорджиана Текучі, FIDIC-координатор групи країн Центральної та Східної Європи, член комітету FIDIC з нарощування потенціалу, привітала Міждержавну гільдію інженерів-консультантів із виходом посібника та оцінила цю подію як ще один важливий крок на шляху впровадження в Україні кращих міжнародних практик і підходів до реалізації інфраструктурних проектів. На її думку, важливим є, насамперед, розроблення докладної і реалістичної стратегії реалізації проекту на всіх його етапах. Водночас посібник містить деталізовані рекомендації по здійсненню закупівель для всіх типів і масштабів будівельних проектів.

Детальніше про Гід із закупівель поінформувала віце-президент МГІК Світлана Рева. Чому саме цей посібник обрано для перекладу з усього розмаїття видань Міжнародної федерації інженерів-консультантів? «По перше, він містить важливі настанови щодо основних понять і філософії проектів для обрання типу контрактів. По друге, в ньому викладено детальні вказівки щодо етапів організації торгів, представлено зразки документів для проведення попереднього кваліфікаційного відбору та інструкції для учасників закупівель. І, як наслідок, він має в Україні найширше коло користувачів: від представників центральних органів влади, керівників об’єднаних територіальних громад, – до суб’єктів господарювання і фахівців будівельної галузі» – розповіла вона.

Практичну значущість публікації підтвердив також Віце-президент Конфедерації будівельників України Анатолій Беркута. На його думку, принципи та умови контрактів FIDIC мають обов’язково враховуватися при вдосконаленні законодавства України з питань публічних закупівель. Крім того, він відмітив позитивні тенденції посилення відповідальності суб’єктів ринку через залучення інженера-консультанта як інституції, що забезпечує якісне управління проектом та незалежний інженерний контроль, що може, разом із іншими формами контролю, забезпечити якість будівельної продукції.

Ініціатори перекладу стверджують, що застосування посібника дозволить знизити корупційні ризики, покращити ефективність регулювання та забезпечити економію коштів при реалізації інвестиційних проектів. Підтвердженням цього є заінтересованість у використанні посібника та участь у проведенні круглого столу представників провідних реформаторських проектів та ініціатив в Україні.

Як справедливо зазначила Керівник сектору «Будівництво» Офісу ефективного регулювання (BRDO) Олена Шуляк, роль громадських і експертних організацій стосовно впливу на регуляторне середовище постійно зростає. З критиків і рецензентів вони перетворилися на ініціаторів реформ. Так, з понад тисячі переглянутих BRDO регуляторних актів, третина потребує перегляду. То ж, не підміняючи функцій державних органів, експерти виступають каталізатором змін.  Дві успішні реформи в Україні – децентралізації і публічних закупівель –вимагають фахового підходу до здійснення тендерних процедур на місцях. Саме тут може стати у нагоді міжнародний досвід та презентований сьогодні посібник.

Актуальність і своєчасність появи україномовного Гіду із закупівель FIDIC в аспекті підготовки нової редакції закону про публічні закупівлі в Україні відмітила Оксана Величко, Координатор урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції». Адже закупівлі – потенційно корупціогенний процес. Тому залучення інженера-консультанта на найбільш ранніх етапах та протягом усього періоду реалізації будівельного проекту, застосування принципів і підходів до здійснення закупівель, викладених у посібнику, а також примірних форм контрактів FIDIC є потрібним і важливим.  У зв’язку з цим нею висловлено вдячність FIDIC за готовність ділитися кращими світовими надбаннями, а МГІК – за можливість не «винаходити колесо», а скористатися ними.

Директор національного секретаріату ініціативи Construction Sector Transparency Initiative (CoST) в Україні Наталія Форсюк звернула увагу на важливість міжнародної співпраці та поінформувала про діяльність CoST з моніторингу проектів у сфері дорожньої інфраструктури. Саме у таких проектах, що реалізуються із залученням коштів міжнародних фінансових організацій, часто застосовуються типові форми контрактів FIDIC, відмінною рисою яких є залучення інженера-консультанта. При цьому важливим є професіоналізм і професійна етика персоналу такої організації. Потрібно підвищувати імідж професії інженера-консультанта, забезпечувати підвищення кваліфікації та, насамперед, дотримання законодавства усіма учасниками ринку.

Учасники круглого столу зупинились на проблемах реалізації інфраструктурних проектів, мовних і юридичних бар’єрах при спорудженні об’єктів за кошти МФО, розбіжностях термінології та етапів проектування. З такими ж труднощами зіткнулась команда фахівців при здійсненні верифікації посібника – зазначив Максим Молчан, представник ТОВ «Ежіс Україна» – філіалу та місцевого партнера групи Egis в Україні та СНД. Понад 150 термінів довелося узгодити і сформувати у вигляді словника, який було використано при перекладі. При цьому вибір книги, на його думку, є дуже вдалим. Вона може бути використана не лише для контрактів FIDIC. Загальні підходи до планування закупівель характерні для будь-яких типів контрактів.

Бернард Семерія, керівник проекту ЄС «Допомога органам влади України в удосконаленні менеджменту циклом інфраструктурного проекту», оцінюючи систему закупівель PROZORRO як великий прогрес у реформуванні тендерних закупівель, наголосив на проблемах при закупівлі із застосуванням цієї системи послуг у будівництві (проектування, технічний нагляд, інженерно-консультаційні послуги тощо). Заниження ціни, яка є головним критеріям, призводить до отримання неякісних послуг. Тому в цій частині потрібні нові підходи: зробити винятки для застосування PROZORRO при закупівлі інтелектуальних послуг, або ж встановити особливості, які б дозволили застосовувати різні критерії, серед яких ціна не буде визначальною – сказав пан Бернар.

Детальніше на особливостях вітчизняного ринку інжинірингових і консалтингових послуг зупинився керівник ТОВ «В.С.ПРОЕКТ», інженер-консультант В’ячеслав Шандрик. Він привітав зусилля МГІК з виходу на новий рівень регулювання у будівництві, що, за його словами, забезпечить можливість замовникам отримати якісні консультаційні послуги та сприятиме розширенню ринку інжинірингових і консалтингових компаній в Україні. Переклад Посібника із процедур закупівель FIDIC – ще один крок у цьому напрямку.

Підсумовуючи, президент МГІК Олександр Непомнящий подякував усім, причетним до підготовки і видання посібника, анонсував україномовну публікацію наступного видання – Посібника із контрактів FIDIC та висловив надію на подальшу співпрацю.

Детальніше щодо розповсюдження українського перекладу ПОСІБНИКА ІЗ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ FIDIC можна дізнатися в Міждержавній гільдії інженерів консультантів.