До уваги проектувальників і експертів! Роз’яснення суті змін у ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»

Шановні колеги!

Як ми повідомляли раніше, наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 24.09.2018 № 334 прийнято зміну № 3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

Зазначена зміна набрала чинності з 16 жовтня 2018 року.

У жовтневому збірнику офіційних документів та роз’яснень «Ціноутворення у будівництві» розміщено інформаційне повідомлення, у якому роз’яснюється суть внесених змін.

Нижче можна ознайомитись із зазначеним інформаційним повідомленням.

Проектні роботи

Відповідно до Закону України від 17.01.2017 № 1817 « Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо вдосконалення містобудівної діяльності», скасовано категорії складності об’єктів будівництва, у зв’язку з чим у всіх таблицях Додатку А об’єкти замість розподілу за категоріями складності, яких було п’ять (І, ІІ,ІІІ, ІV, V), розділено за класами наслідків (відповідальності), яких відповідно до законодавства є три (СС1, СС2, СС3).

Розрахункова база таблиці А 1 «Об’єкти невиробничого призначення» збільшена на один показник: у восьмому (існуючому) рядку замість «Понад 50000 тис.грн» передбачено «50000 до 100000 тис.грн», у дев’ятому рядку (новому) передбачено «Понад 100000 тис.грн».

Додаток А доповнено таблицею А.3.6 «Об’єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих телекомунікаційних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами».

Притерпіли зміни усі без винятку показники таблиць Додатку А.

Уточнені показники враховують витрати проектних організацій, виходячи з сьогоднішнього рівня витрат, призначених для відшкодування матеріальних, комунальних, загальновиробничих, адміністративних та  інших витрат, нарахувань, зборів і платежів та інших супутніх витрат, пов’язаних з проектуванням

Додаток Б «Перелік факторів, що ускладнюють проектування» до-повнено приміткою 3 такого змісту:

«У разі наявності двох чи більше факторів, що ускладнюють виконання проектних робіт, коефіцієнти застосовують за кожен фактор у відповідності до такого правила: загальний підвищувальний коефіцієнт визначають методом підсумовування дробових частин і одиниці».

Суттєвих змін зазнав Додаток Ж «Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт за калькуляційним методом».

У таблиці Ж.З уточнено всі показники:

Проектні роботи: індекс визначення кошторисної вартості змінено з 11,23 на 29,70, а усереднений показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 людино-день змінено з 513 грн на 1350 грн.
Проектно-планувальні роботи: відповідно: з 12,51 на 32,90 та 568 грн на 1497 грн.
Вишукувальні роботи (крім інженерно- геодезичних):
– польові відповідно: з 12,85 на 31,05 та 674 грн на 1625 грн;
– камеральні відповідно: з 11,23 на 29,70 та 513 грн на 1350 грн.
Інженерно-геодезичні роботи: відповідно: з 11,82 на 30,78 та 616 грн на 1605 грн.

Приміткою до таблиці Ж.З зазначено, що рівень заробітної плати, який враховано при обчисленні індексів та показників, становить 7800 грн для розряду складності робіт у будівництві 3,8.

У таблиці Ж.4 змінено показники індексів визначення кошторисної вартості (колонка 4). Цифри «10,71» замінено на «28,32», цифри «7,76» замінено на «18,75», цифри «10,18» замінено на «26,92», цифри «11,23» замінено на «29,70», цифри «4,41» замінено на «11,66», цифри «11,82» замінено на «30,78».

Експертиза проектів будівництва (Додаток Е)

Таблиця Додатку Е змінена в зв’язку зі скасуванням категорій складності і розподілом об’єктів за класами наслідків (відповідальності). Збільшено на один показник розрахункову базу таблиці.

У чотирнадцятому рядку замість «Понад 1500000 тис.грн» зазначено  «1500000 – 2000000 тис.грн». У п’ятнадцятому рядку зазначено «Понад 2000000 тис.грн».

Показники таблиці Додатку Е уточнено виходячи з витрат, які склалися в експертних організаціях і пов’язані з матеріальним забезпеченням експертизи, комунальними, загальновиробничими, адміністративними витратами.

Інші зміни «Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»

Змінами передбачено також коригування окремих пунктів, що є важливим чинником у визначенні вартості проектних робіт та експертизи.

Так у підрозділі 4.6 зазначено, що вартістю проектних робіт та експертизи, визначеною за показниками цього стандарту, ураховано всі витрати, крім податку на додану вартість. Попередньою редакцією цього пункту передбачалось, що вартістю проектно-вишукувальних робіт, визначеною за цим стандартом, не враховано витрати на службові відрядження (крім адміністративного персоналу) та податок на додану вартість.

Підрозділ 5 4 доповнено абзацом такого змісту:

«Якщо об’єктом будівництва є комплекс (будова), до складу якого входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), а також комплекс (будова), до складу якого входять об’єкти з одним класом і підків (відповідальності), що за сукупними показниками перевищують рівень, установлений для об’єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), вартість проектних робіт визначають на підставі показників, передбачених для відповідного класу наслідків, який відповідні сукупним показникам усіх об’єктів, що входять до складу комплексу (будови)».

Пункт 5.9.1 викладено в новій редакції:

«Вартість проектних робіт з капітального ремонту об’єктів з не-значним класом наслідків (відповідальності) (СС1), для яких проектна документація відповідно до другого абзацу 8 4 ДБН А 2.2-3 складається лише з дефектного акта та кошторисної документації, визначають методом калькулювання витрат за кошторисом, складеним за формою № 3-П»

Старою редакцією пункту обмеження об’єктів за класом наслідків (відповідальності) (лише СС1), по яких може складатися документація тільки з дефектного акта та кошторису, не передбачалось

Зміна №3 ДСТУ Б Д 1.1-7:2013 розроблена фахівцями НВФ «Інпроект», ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві», ПК 1 «Ціноутворення у будівництві», розглянута та схвалена на засіданнях ТК 311, на нарадах Мінрегіону України за участю спеціалістів міністерства,  Академії будівництва України, НВФ «Інпроект» та інших заінтересованих організацій. Остаточна редакція Зміни №3 була розглянута Міністерством, яке забезпечує формування політики ціноутворення у будівництві, і зауважень з питань його повноважень не виявлено, про що листом від 13 08.2018 №7/15-8233 було повідомлено ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві».

Введення в дію (16.10.2018 р.) Зміни №3 ДСТУ Б Д 1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» дає можливість достовірно визначати вартість проектних робіт та експертизи проектної документації як на стадії розроблення проектів будівництва (інвесторська кошторисна документація), так і на стадії їх реалізації.

Нагадуємо, що триває о переплата на періодичне видання спеціалізованого щомісячного збірника «Ціноутворення у будівництві» на 2019 рік.

Збірник видається українською та російською мовами, свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації – КВ № 3887.

Після проведення оплати необхідно надіслати заповнену анкету отримувача на поштову: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172, оф.1215, або електронну адресу: anketa@inproekt.kiev.ua, або факсом: (044) 219-01-00.

Вартість річної передплати – 4320,00 грн.

Збірник надсилатиметься передплатникам щомісячно за вказаною в анкеті адресою Укрпоштою рекомендованими бандеролями.

Рахунок на передплату збірника «Ціноутворення у будівництві» та анкета отримувача розміщено на сайті ТОВ «Інпроект»:

http://inproekt.kiev.ua/Files/co2019.jpg,

http://inproekt.kiev.ua/Files/anketa_co.doc