Досвід Естонії – для відбудови України

Естонський цифровий будівельний кластер (Estonian Digital Construction Cluster, EDCC, Тіїт Хіон, – Голова правління) разом з проектно-інжиніринговою компанією Roadplan (Ріхо Мільва, – генеральний директор) в ході онлайн-зустрічі 27 квітня обговорили з керівництвом і фахівцями МГІК можливі напрямки співпраці з питань обстеження зруйнованих внаслідок російської збройної агресії об’єктів, будівництва тимчасового житла для вимушених переселенців та комплексної відбудови територій України після закінчення військових дій.

EDCC охоплює весь ланцюжок учасників будівництва – архітекторів, інженерів-будівельників, геодезистів, підрядників, забудовників, компаній з управління проектами тощо, включає академічний підхід через залучення естонських університетів, які беруть участь у кластері, та зосереджує зусилля на просуванні інновацій у проектуванні і будівництві, цифровізації всіх процесів та запровадженні БІМ-технологій. Піонером у впровадженні таких технологій в Естонії є, зокрема, компанія Roadplan.

Президент МГІК Олександр Непомнящий відмітив спільність основних цінностей і тенденцій розвитку будівельного ринку України і Естонії, насамперед, у напрямку запровадження нових інформаційних технологій.

Нагадаємо, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 152-р схвалено Концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні та план заходів з її реалізації. Також на розгляді Верховної Ради України знаходиться проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження будівельного інформаційного моделювання на всіх етапах життєвого циклу об’єктів (реєстраційний № 6383 від 03.12.2021).