Інформаційне повідомлення Європейської федерації інжинірингово-консалтингових асоціацій щодо COVID-19

Шановні колеги!

В цей складний період Європейська федерація інжинірингово-консалтингових асоціацій (EFCA) намагається надавати актуальну інформацію та підтримку національним асоціаціям і галузі в цілому.

Секретаріат EFCA буде регулярно публікувати оновлену інформацію про дії заходи, які вживаються Європейською комісією та дії Федерації.

Вдячні всім, хто надає будь-яку оновлену інформацію, яка може допомогти вашим колегам.

Бажаємо Вам і вашим найкращим здоров’я.

 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ІНЖИНІРИНГОВО-КОНСАЛТИНГОВИХ АСОЦІАЦІЙ ЩОДО COVID-19

3 квітня 2020 р. Брюсель.

Уряди всіх країн вдалися до оперативних заходів для подолання кризи в галузі охорони здоров’я, викликаної спалахом коронавірусу. Вони також вжили цілий ряд заходів з підтримки національного бізнесу для підприємств та працівників.

26 березня Рада Європи погодилась продовжувати працювати у наступних п’яти напрямках:

– обмеження поширення вірусу;

– забезпечення медичним обладнанням, насамперед масками та респіраторами;

– підтримка досліджень, у тому числі винайдення вакцини;

– подолання соціально-економічних наслідків;

– допомога громадянам, які опинились у третіх країнах.

Європейська Комісія (https://ec.europa.eu/info/live-work-traveleu/health/coronavirus-response_en) та Європейський Парламент (https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-tocoronavirus) прагнуть допомогти державам-членам всіма доступними і прийнятними способами і розробляють загальноєвропейську узгоджену методику.

31 березня Рада директорів EFCA провела обговорення у Microsoft Teams, як саме федерація може допомогти своїм членам та європейській промисловості.

Було вирішено публікувати щотижневе коротке інформування про відповідні дії ЄК (та оперативні заходи EFCA) та обмінюватися найкращим досвідом країн.

У той же час секретаріат запрошує всіх Вас надсилати настанови та (онлайнові) ресурси, якими можна поділитися з колегами і які могли б допомогти компаніям-членам в інших країнах.

Настанова ЄК щодо забезпечення вільного пересування працівників першочергової важливості.

Практичні поради щодо забезпечення працівників у ЄС, особливо тих, чиї професії мають ключове значення у боротьбі з пандемією коронавірусу, можливістю дістатися своїх робочих місць.

Настанови визначають коло працівників (наприклад, фахівці інженерної галузі), найважливіших професій, для яких постійне вільне переміщення в ЄС вважається важливим. Перелік, наведений у настановах, не є вичерпним. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_545

Настанова ЄК щодо використання гнучких можливостей механізму державних закупівель у ЄС. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.ENG

Інвестиційна ініціатива щодо боротьби з коронавірусом набула чинності 1 квітня.

37 мільярдів євро коштів політики згуртування будуть направлені на зміцнення системи охорони здоров’я, підтримку малих і середніх підприємств, схеми короткострокової зайнятості та послуги соціального захисту.

Крім того, Фонд солідарності ЄС буде використовуватися для підтримки найбільш постраждалих країн. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/30-03-2020-coronavirus-response-investment-initiative-adopted

Європейські стандарти для медичних товарів надано у вільний доступ для сприяння збільшенню виробництва https://www.cencenelec.eu/News/Press_Releases/Pages/PR-2020-003.aspx

19 березня EFCA вирішила перенести засідання (у т.ч. засідання Генеральної асамблеї), заплановані на квітень, травень та початок червня 2020 р., на цифрову платформу з обмеженими порядками денними. Конференція відбудеться у червні 2021 р.

Конкурс майбутніх лідерів EFCA: Кінцевий термін подання заявок перенесено на четвер, 30 квітня 2020 р.

Європейська консалтингова галузь закликає, щоб процедури ЄС стали цифровими під час коронавірусу, а також надалі.

EFCA і Feaco разом звернулися до Європейської комісії з низкою пропозицій щодо електронних закупівель для забезпечення безперервної участі європейських фірм у ринку зовнішньої допомоги. Лист було надіслано до DG DEVCO (Управління міжнародного співробітництва та розвитку), DG NEAR (Переговори про європейське сусідство та розширення) та FPI (Служба інструментів зовнішньої політики): https://www.efca.be/news/european-consulting-industry-call-eu-procedures-godigital-during-coronavirus-and-beyond

EFCA та деякі інші основні зацікавлені сторони будівельної галузі оприлюднили спільну заяву, що закликає до негайних заходів для забезпечення охорони здоров’я працівників, підтримки господарської діяльності та прискорення періоду відновлення після COVID-19: https://www.efca.be/news/construction-2050-joint-statement-covid19

Коронавірус (COVID-19): Керівництво FIDIC для інженерно-консалтингових компаній по всьому світу: (https://www.fidic.org/node/29160)

EIC (Європейські міжнародні підрядники): COVID-19 та всесвітня будівельна діяльність (https://www.eic-federation.eu/industry/covid-19-and-global-construction-business-site-progress )

KHL (KHL Group, журнали з будівництва): Будівництво та COVID-19: оновлення останніх новин: https://www.khl.com/international-construction/construction-and-covid-19-rolling-news-update/142849.article

Керівництво щодо COVID-19 та вплив на Щорічні загальні збори (Інститут управління Австралії): https://www.governanceinstitute.com.au/news-media/news/2020/mar/new-guidance-on-covid-19-and-the-impact-on-agms/

Впровадження зелених смуг прикордонних переходів: інтерактивна карта часу перетину кордону для вантажівок: https://covid-19.sixfold.com/