Обмін досвідом та співпраця

Міждержавна гільдія інженерів-консультантів (МГІК), ставлячи за мету гармонізацію існуючої в Україні моделі ринку інжинірингових та консалтингових послуг до загальновизнаних міжнародних стандартів, проводить системну роботу з обміну досвідом і налагодження співпраці з національними асоціаціями інженерів-консультантів, провідними інжиніринговими компаніями України і світу, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.

З початку російської збройної агресії було організовано серію онлайн-зустрічей, форумів та робочих нарад із зарубіжними партнерами для обміну досвідом з обстеження та відновлення зруйнованих і пошкоджених війною об’єктів, вивчення кращих міжнародних практик і механізмів, які сприятимуть будівництву тимчасового житла для вимушених переселенців, а також щодо участі у комплексній відбудові територій України після закінчення військових дій.

Віднині інформацію про міжнародне співробітництво МГІК, сприяння міжнародній кооперації, встановленню та розширенню контактів між українськими і закордонними підприємствами, установами й організаціями, про проведення ділових, наукових, освітніх та інших заходів буде згруповано у новій рубриці на нашому веб-сайті: «Обмін досвідом та співпраця».

Щоб перейти до рубрики в головному меню сайту МГІК: http://iceg.com.ua  виберіть «Новини», далі з випливаючого вікна – «Обмін досвідом та співпраця», або перейдіть за посиланням https://iceg.com.ua/cooperation.