Щодо залучення інженерів-консультантів до реалізації інфраструктурних проектів

Попри стрімкий розвиток інформаційних та інших технологій, у суспільства залишається незмінною потреба у переміщенні людей та вантажів з використанням повітряного транспорту. До того ж, у сучасних умовах стійке та ефективне функціонування аеропортів є необхідною умовою забезпечення національної безпеки країни, підвищення рівня життя людей.

Збільшення обсягів пасажиро та вантажопотоків авіаційним транспортом, створення транспортних коридорів та логістичних платформ, розвиток транзитного потенціалу є потужним каталізатором модернізації та розвитку не лише національної економіки, а й регіонів, що об’єктивно обумовлює потребу в якісній інфраструктурі міжнародних аеропортів в регіонах України.

Важливим є питання налагодження взаємодії замовників будівництва, підрядників, субпідрядників, проектних організацій та інших учасників будівництва, тобто – забезпечення якісного управління проектом на всіх його етапах, включаючи розподіл і управління ризиками, координацію закупівель, організацію підбору постачальників і підрядників, незалежний контроль якості, досудове врегулювання спорів тощо.

Залучення інженера-консультанта сприяє оптимізації витрат часу, а головне -економії фінансових ресурсів через комплексне організаційно-технологічне і оперативне управління проектами, підвищення ефективності їх реалізації, фаховий аналіз інженерно-технічних рішень та їх оптимізацію на етапах проектування і будівництва, що не може бути досягнуто через традиційні механізми технічного нагляду із залученням фахівців державного сектору.

За посиланням  можна ознайомитись з листом Мінрегіону з питань залучення інженерів-консультантів до реалізації інфраструктурних проектів.