Триває удосконалення договірних відносин у сфері надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві

Фахівці Міждержавної гільдії інженерів-консультантів взяли участь у робочій нараді  з питань розроблення Примірної форми договору про надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві, яка відбулась у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Розроблення Примірної форми договору здійснюється Мінрегіоном на виконання доручення Уряду за сприяння Проекту ЄС «Допомога органам влади України в удосконаленні менеджменту циклом інфраструктурного проекту» («Assistance to the Ukrainian Authorties for improvement in the infrastructure cycle management»).

Актуальність питання регулювання відносин, що виникають між учасниками реалізації інвестиційно-будівельних проектів, постала з появою в Україні такої інституції як інженер-консультант.

На сьогоднішній день чинним законодавством не встановлено спеціальних умов щодо укладення та виконання договорів про надання інженерно-консультаційних послуг, а, отже, суб’єкти господарської діяльності керуються положеннями законодавства, які регулюють питання надання послуг в цілому.

Разом з тим, особливістю договору про надання інженерно-консультаційних послуг є предмет договору, а саме – перелік та обсяг послуг, які надаються замовнику інженером-консультантом на різних етапах реалізації інвестиційно-будівельного проекту.

Опублікований у 2017 році у Збірнику офіційних документів і роз’яснень «Ціноутворення у будівництві» (№ 12) Базовий перелік послуг, які  Інженер-консультант (суб’єкт господарювання) може надавати Клієнту за договором на різних етапах управління проектом відповідно до стадій його реалізації, засвідчив, що традиційні форми договорів про надання послуг не відповідають вимогам, які висуваються до договорів про надання інжинірингово-консалтингових послуг у будівництві, а отже, існує необхідність розроблення відповідної форми договору.

При розробленні Мінрегіоном Примірної форми Договору про надання інженерно-консультаційних послуг за основу взято форму, розроблену Міждержавною гільдією інженерів-консультантів, яка на сьогодні широко застосовується на практиці.