Удосконалення системи цивільного захисту

Останнім часом все більша увага приділяється проблемі удосконалення системи цивільного захисту населення, у тому числі з питань, безпосередньо пов’язаних з проектуванням та будівництвом об’єктів будь-якого призначення.

Так, в газеті  Голос України від 15.06.2022 – №123 офіційно опубліковано Закон України № 2228-IX від 21.04.2022  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту». Із питань, що стосуються будівництва, Законом передбачено заміну посилання з категорій складності на класи наслідків (відповідальності) об’єктів, а також уточнення повноважень із нормування у будівництві. Згідно прикінцевих положень цього Закону, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 16.06.2022.

Також 15 червня Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за результатами розгляду законопроекту р.№  7398 було прийнято рішення (посилання на відео-конференцію засідання Комітету):
–           рекомендувати ВРУ включити законопроект до порядку денного сьомої сесії ВРУ дев’ятого скликання та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу;
–          вважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та редакційного доопрацювання проекту Закону й узгодження окремих його положень з іншими положеннями законодавства, рекомендувати врахувати при підготовці законопроекту до другого читання додаткові пропозиції, що не були предметом розгляду у першому читанні, зокрема щодо:

  • розширення кола об’єктів, для яких є обов’язковим створення споруд цивільного захисту;
  • доповнення Кодексу цивільного захисту України новими нормами, які стосуються містобудівної документації;
  • конкретизації змісту розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній документації на регіональному та місцевому рівні;
  • розроблення схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту з основними шляхами евакуації населення, з розрахунком потреби фонду захисних споруд цивільного захисту для населених пунктів та розрахунку конкретних сигнальних гучномовних пристроїв оповіщення населення;
  • узгодження із вже прийнятим та направленим на підпис Президенту України Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту» (Закон № 2228-IX, законопроект р.№ 5847).

Водночас, на думку фахівців будівельної галузі, заслуговує на особливу увагу врегулювання питання фінансового забезпечення реалізації положень законопроекту та забезпечення спорудами цивільного захисту вже забудованих територій і існуючих об’єктів.

Нагадаємо, що Міністерством розвитку громад та територій України і Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування була створена Робоча група, яка й напрацювала пропозиції, що відображені в законопроекті №  7398, зокрема щодо:

  • врахування заходів цивільного захисту ще на стадії розроблення містобудівної документації;
  • обов’язковості залучення представників ДСНС до розгляду містобудівної документації на засіданнях архітектурно-містобудівних рад;
  • спрощення процедури передачі земельних ділянок для розміщення захисних споруд цивільного захисту;
  • обов’язковості розроблення розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час проектування об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 осіб або періодично перебуватимуть понад 100 осіб;
  • забезпечення утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності.

Також профільним парламентським Комітетом затверджено та надано для ознайомлення порівняльну таблицю (друге читання) до законопроекту реєстр.№ 7255 від 05.04.2022 щодо уточнення повноважень суб’єктів забезпечення цивільного захисту та імплементації норм міжнародного гуманітарного права у сфері цивільного захисту, яким, зокрема, до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад пропонується віднести здійснення контролю за реалізацією інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та особливий період під час будівництва будинків та споруд, а також забезпечення надання довідок про визнання особи постраждалою, списків (реєстрів) постраждалих осіб тощо.

Крім того, з початку російської військової агресії Кабінетом Міністрів України прийнято наступні акти у сфері цивільного захисту:

–          постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 545 «Про внесення зміни до Положення про єдину державну систему цивільного захисту», якою встановлено, що додатковими завданнями Єдиної державної системи цивільного захисту у відбудовний період є:
•          проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;
•          ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження;
•          вжиття заходів для відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення;
•          визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій;
•          залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги.

–          розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 323-р «Про схвалення Стратегії інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу на період до 2024 року», стратегічною ціллю реалізації якої є виявлення в режимі реального часу радіаційного забруднення та загроз перенесення радіоактивних речовин.

–          постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 494 «Про внесення зміни до пункту 4 Положення про добровільні формування цивільного захисту», якою встановлено, що до складу добровільних формувань цивільного захисту на добровільних засадах включаються громадяни України, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки.

–           розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 179-р «Про організацію функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах воєнного стану», метою прийняття якого є приведення у готовність єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань за призначенням в умовах воєнного стану.

Враховуючи важливість означених питань, ми й надалі інформуватимемо учасників будівельного ринку про законодавчі новації у сфері цивільного захисту населення.

З іншою актуальною інформацією можна ознайомитися на веб-сайті МГІК у рубриці «НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА»