Випущено оновлене друге видання практичного посібника з Міжнародного будівельного договірного права

Шановні колеги!

З радістю інформуємо членів МГІК, фахівців та наших читачів, що видавництвом Wiley випущено оновлене друге видання практичного посібника з Міжнародного будівельного договірного права, автором якого є Лукас Клі (Lukas Klee) –  міжнародний експерт з будівельного права.

Він зосереджує свою наукову увагу на стандартних форматах контрактів FIDIC та описує їх використання в різних правових системах, а також є   арбітром.

Вже більше десяти років пан Клі займається міжнародними контрактами на будівництво (FIDIC). Він брав участь у великих будівельних проектах у Чеській Республіці, а також на міжнародному рівні. Він читає лекції з міжнародного будівельного права на юридичному факультеті у Карловому університеті в місті Прага, Чеському технічному університеті в Празі і на юридичному факультеті в Варшавському університеті.

Оновлене Друге видання – це повна вичерпна книга, яка пропонує розуміння правових та управлінських аспектів великих міжнародних будівельних проектів. Це практичне джерело представляє вступ до світової будівельної галузі, розглядає основи будівельних проектів та вивчає спільні ризики, що притаманні саме будівельним проектам. Цей важливе видання також містить порівняння інших загальних стандартних форм будівельних контрактів, таких як NEC, AIA та VOB, і пояснює, як вони використовуються у глобальному контексті (середовищі).