Об'єднуючи зусилля

6 лютого підписано Меморандум про співробітництво між Одеською державною академією будівництва і архітектури* та  Міждержавною гільдією інженерів-консультантів.

Підписання Меморандуму стало ще одним кроком на шляху створення в Україні цивілізованого ринку інжинірингово-консалтингових послуг у будівництві.

Метою Меморандуму є спільна діяльність щодо:

  • участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері будівництва;
  • сприяння вдосконаленню підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, у тому числі інженерів-консультантів, покращенню системи професійної освіти;
  • поширення професійних знань та досвіду; об’єднання потенціалу Сторін задля впровадження кращих міжнародних і вітчизняних практик у сфері будівництва, інтегрованих систем менеджменту й управління якістю;
  • визначення, вивчення та управління ризиками, у першу чергу при будівництві та експлуатації будівель і споруд;
  • поширення досвіду впровадження міжнародно-визнаних договорів у будівництві, у тому числі типових форм контрактів Міжнародної Федерації Інженерів-Консультантів (FIDIC) в Україні;
  • вивчення можливостей впровадження розробок всесвітньовідомих міжнародних організацій та підприємств у частині застосування технологій, використання обладнання і механізмів при будівництві будинків та споруд.

*Одеська державна академія будівництва і архітектури є спадкоємцем славних традицій Одеської школи десятників будівельної справи Одеського (Новоросійського) відділення Імператорського Російського технічного товариства з 1891 року.

У 1918 році з метою підготовки інженерів – будівельників був створений інженерно будівельний факультет в Політехнічному інституті.

Саме на його базі в 1930 році відкрився вуз будівельного профілю – Одеський інженерно-будівельний інститут (ОІСІ), який за роки свого існування змінював назву. Постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.1994 року № 244 було створено Одеську державну академію будівництва та архітектури на базі Одеського інженерно-будівельного інституту.