Мінрегіон затвердив Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва

На офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій України опубліковані Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені наказом від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»,   які визначають основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з  ціноутворення  у  будівництві  для  визначення  вартості  нового  будівництва,  реконструкції, капітального  ремонту  будинків,  будівель  і  споруд  будь-якого  призначення,  їх  комплексів  та частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам’яток архітектури та містобудування.

Зазначеною Настановою з визначення вартості будівництва чітко встановлений механізм визначення вартості утримання служби замовника та інжинірингових послуг, які надаються при реалізації проектів будівництва.

Так, відповідно до пункту 4.32 Настанови з визначення вартості будівництва до  глави  10  «Утримання  служби  замовника та  інжинірингові  послуги» окремими рядками включаються кошти на:

1)  утримання служби замовника в розмірі, який складає до 1 % від підсумку глав 1 – 9;

2) здійснення технічного нагляду в розмірі, який складає до 1,5 % від підсумку глав 1 – 9;

3)  надання  послуг  інженера-консультанта  за  договором  про  надання  інженерно-консультаційних послуг в розмірі, який складає до 3 % від підсумку глав 1 – 9.

Кошти на утримання служби замовника та здійснення технічного нагляду включаються окремими рядками  до глави 10  «Утримання служби замовника та інжинірингові послуги».

Сукупний розмір коштів на утримання служби замовника та здійснення технічного нагляду, відображених у відповідних рядках, не може перевищувати 2,5% від підсумка глав 1-9.

Кошти  на  утримання  служби  замовника  та  надання  послуг  інженера-консультанта, обумовлені  договором,  включаються  окремими  рядками  до  глави  10 «Утримання  служби  замовника та  інжинірингові  послуги». Сукупний  розмір  коштів на утримання  служби  замовника  та  надання  послуг  інженера-консультанта, відображених  у відповідних рядках, не може перевищувати 4% від підсумка глав 1-9.

Кошти  на  здійснення  технічного  нагляду та  надання  послуг  інженера-консультанта, обумовлені  договором,  включаються  окремими  рядками  до  глави  10 «Утримання  служби  замовника та  інжинірингові  послуги». Сукупний  розмір  коштів на здійснення  технічного  нагляду та  надання  послуг  інженера-консультанта,  відображених  у відповідних рядках, не може перевищувати 4,5% від підсумка глав 1-9.

Кошти  на  утримання  служби  замовника,  здійснення  технічного  нагляду та  надання послуг  інженера-консультанта, обумовлені  договором,  включаються  окремими  рядками  до глави  10  «Утримання  служби  замовника та  інжинірингові  послуги». Сукупний  розмір коштів на  утримання служби замовника, здійснення  технічного нагляду та надання послуг інженера-консультанта, відображених у відповідних рядках, не може перевищувати 5,5% від підсумка глав 1-9.

Розмір  зазначених  коштів  приймається  за  відповідними  розрахунками.  По  об’єктах будівництва, спорудження яких здійснюється із залученням іноземних кредитів, наданих під державні  гарантії,  на  стадії  складання  інвесторської  кошторисної  документації  кошти  на покриття  витрат  з  надання  послуг  інженером-консультантом  визначаються  за обґрунтовуючими  розрахунками  в  межах  ліміту  коштів,  обчислених  з  використанням указаного показника, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Складання ціни пропозиції  учасника  процедури  закупівлі  (договірної  ціни)  та  витрачання  коштів, здійснюється на підставі обґрунтовуючих розрахунків виходячи з трудовитрат спеціалістів на  виконання  ними  своїх  функцій  та  вартості  одного  людино-дня,  визначеного калькуляційним методом.

Настанова з визначення вартості будівництва є  обов’язковою для  визначення  вартості  будівництва  об’єктів,  що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (далі – державні кошти). Застосування цієї Настанови при будівництві об’єктів із залученням інших джерел фінансування обумовлюється договором.

З набранням чинності наказом Мінрегіону  від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» втратили чинність:

ДСТУ  Б  Д.1.1-1:2013  «Правила  визначення  вартості  будівництва», затверджений  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293;

ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення вартості прямих витрат  у  вартості  будівництва», затверджений  наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2013 № 405;

ДСТУ-Н  Б  Д.1.1-3:2013  «Настанова  щодо  визначення загальновиробничих  і  адміністративних  витрат  та  прибутку  у  вартості будівництва», затверджений  наказом  Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  від  27.08.2013 № 405;

ДСТУ-Н  Б  Д.1.1-4:2013  «Настанова  щодо  визначення  вартості експлуатації  будівельних  машин  і  механізмів  у  вартості  будівництва», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  від  27.08.2013 № 405;

ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 «Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального  господарства  України  від  27.08.2013 № 405;

ДСТУ-Н  Б  Д.1.1-6:2013  «Настанова  щодо  розроблення  ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи»,  затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  від  27.08.2013 № 405;

ДСТУ  Б  Д.1.1-7:2013  «Правила  визначення  вартості  проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  від 08.08.2013 № 374;

ДСТУ-Н  Б  Д.1.1-9:2013  «Настанова  щодо  визначення  вартості  та трудомісткості  робіт  з  перевезення  будівельних  вантажів  власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни  та  проведенні  взаєморозрахунків  за  об’єми  виконаних  робіт», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  від  27.08.2013 №  405.

Ознайомитись з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» можна за цим посиланням.