Документи Гільдії

Статут Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»

Етичний кодекс

Положення про Колегію Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»

Положення про Ревізійну комісію Громадської Спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»

Положення про Науково-експертну раду Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»

Комісія з питань професійної етики інженерів-консультантів

Положення про підрозділ «Координатори з питань охорони праці (будівництво)»