Думати глобально, діяти локально

F1

 

Думати глобально, діяти локально

 

МГІК як афільований член Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC) продовжує цикл повідомлень з метою інформування вітчизняної будівельної спільноти про можливі шляхи інтеграції до глобального будівельного простору.

Тема обрана не випадково і певним чином є відповіддю на ті виклики, які все частіше постають сьогодні в Україні.

Прихід іноземних інвесторів диктує свої правила, так як більшість з них воліє працювати з урахуванням універсальних механізмів, стандартів і форм контрактів, що широко застосовуються у міжнародному будівельному праві. В основі цих підходів лежать документи FIDIC.

Попри незаперечний міжнародний авторитет та переваги проформ FIDIC рушійною силою їх використання в Україні є саме інтегрованість до тендерної документації міжнародних банків.

Наразі ми підготували невелику аналітичну вибірку щодо принципів діяльності FIDIC, яка дозволить зрозуміти масштаби та шляхи можливої співпраці з цих питань.

Міжнародна федерація інженерів-консультантів (Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils, або FIDIC) — всесвітньо визнана організація, що існує з 1913 року і об’єднує на сьогодні понад 90 національних асоціацій, представляючи більш ніж 4000 практикуючих інженерів-консультантів будівельного профілю в 75 країнах світу. На початковій стадії діяльність FIDIC була націлена на створення єдиної міжнародної методологічної бази регламентації діяльності інженерів-консультантів. Однак з часом функції федерації розширилися, і нині основні зусилля вона концентрує на розробці та публікації типових умов контрактів для їх застосування в будівельній діяльності з метою врегулювання взаємовідносин учасників міжнародних інвестиційно-будівельних процесів.

За словами Енріко Вінка, керуючого директора організації, FIDIC продовжує акумулювати кращі практики ведення будівельного бізнесу і пропонує інструменти управління ризиками, що відповідають міжнародним ринковим стандартам і перевірені на практиці в ході реалізації численних великих будівельних проектів по всьому світу, в тому числі із залученням міжнародного фінансування. Федерація уважно стежить за тенденціями і подіями в галузі та знаходиться в процесі постійного розвитку для забезпечення відповідності своїх стандартів нагальним потребам і вимогам, з якими стикаються інженери та їх партнери при реалізації будівельних проектів.

FIDIC розробила і випустила кілька видів контрактів (книг), кожна з яких мала відповідне кольорове маркування задля розрізнення під час роботи, так звану «Веселку FIDIC».

F2 

Першою випущено Червону книгу, що визначає умови контракту на будівництво. Книга рекомендована для загального застосування і з успіхом використовувалась і продовжує використовуватися під час будівництва об’єктів, підряд за якими присуджувався на основі проведення міжнародних конкурсів.

Жовта книга була розроблена наступною і зосереджувалася, в основному, на поставці обладнання, проектуванні та будівництві. На відміну від Червоної книги вона передбачає розробку проекту підрядником, який у відповідності з вимогами замовника здійснює монтаж обладнання і/або інші види робіт, у тому числі будь-яку комбінацію інженерно-інфраструктурних, механічних, електричних та будівельних.

У Срібній книзі зібрано умови контракту для проектів, виконаних «під ключ». Вона застосовується при будівництві повністю обладнаного і готового до експлуатації заводу, електростанції, об’єкта інфраструктури або іншого аналогічного об’єкта.

Зелена книга – це коротка форма будівельного контракту, який рекомендується використовувати під час виконання будівельних та інженерних робіт з відносно малим об’ємом капіталовкладень. Однак, в залежності від виду робіт і певних обставин, ці умови можуть бути придатні для договорів зі значно вищою вартістю. Книга, як правило, застосовується для виконання простих, повторюваних або короткотермінових видів робіт.

Існують також Синя книга (контракт на маркшейдерські та рекультиваційні роботи – комплекс робіт (процесів), що виконуються на всіх етапах освоєння родовища корисних копалин для забезпечення правильного і безпечного ведення гірничих робіт), Оранжева (умови контракту на проектування, будівництво і здачу об’єктів «під ключ»), Біла книга (типовий договір між замовником та консультантами на надання послуг) та інші.

Більш детальну інформацію про форми контрактів FIDIC та їх застосування можна знайти за посиланням.

Вибір тієї чи іншої книги – контракту FIDIC – залежить від специфіки виконання будівельних робіт і специфіки правовідносин між сторонами проекту.

Безперечними перевагами контрактів FIDIC є їх універсальність і завершеність. Крім того, контракти відрізняються ясністю і узгодженістю, смисловою наповненістю всіх пунктів, чіткістю формулювань і сумісністю структури будь-якого договору з іншими стандартними документами FIDIC.

Для того, щоб будівельний контракт міг застосовуватися, скажімо, в Україні, його положення і правила не повинні суперечити законодавству країни його застосування. З цією метою контракти FIDIC структуровані таким чином, щоб можна було їх використовувати у різних юрисдикціях, в ідеальному варіанті – за мінімальних змін структури і загальних будівельних механізмів, передбачених у контрактах. Під час розробки контрактів FIDIC вперше у світовій практиці був реалізований механізм урахування особливостей національного законодавства і специфіки кожного об’єкта будівництва.

На початковій стадії свого становлення FIDIC сконцентровувала зусилля на формуванні спільного міжнародного простору щодо розуміння ролі інженера у будівництві. Таку діяльність можна назвати успішною, так як за перші роки існування її членами стали представники найпотужніших економік світу – Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, США, Японії, а також країн Південно-східної Азії, Латинської Америки і навіть Африки.

FIDIC вводить жорсткі вимоги щодо підготовки інженерів, встановлює правила акредитації учбових центрів та спеціалістів, що мають право атестації інженерів згідно кваліфікацій FIDIC.

Для досягнення своїх цілей FIDIC організовує щорічні форуми та конференції задля обміну досвідом між своїми членами, публікує звіти і плани розвитку.

FIDIC активно організовує та проводить практичні різнотематичні заходи, на яких розглядаються як глобальні питання (інжиніринг перед викликами зміни клімату, глобальні ринки інфраструктури), так і конкретні спеціальні (зміни до контрактів, проблеми, які виникають у процесі практичного їх застосування). За інформацією щорічного звіту організації (Annual Report), лише за 2014-2015 роки федерація провела сумарно близько 200 заходів різної направленості.

Найбільш форматними та презентативними заходами FIDIC визначено конференції. Вони проводяться задля обміну досвідом та напрацюваннями, а також з метою практичного вирішення проблем, що постають перед інженер-консультуванням у відповідь на глобальні виклики у будівельній сфері. Це такі як Конференція Азійсько-тихоокеанських користувачів контрактів FIDIC 2016, що відбудеться 26-27 липня у Сінгапурі або ж Міжнародна інфраструктурна конференція FIDIC у Марракеші, про яку ми вже писали в одній із попередніх публікацій.

Крім міроприємств на високому рівні, федерація організовує ряд навчальних заходів, які більшою мірою покликані прискорити процес інтеграції нових членів до глобальної FIDIC спільноти. Такі тренінги проводять спеціальні акредитовані FIDIC тренери – міжнародні експерти з досконалим знанням контрактів та ділової практики. Вони мають значний досвід у практичному застосуванні проформ FIDIC у міжнародних проектах і були обрані самою організацією для найбільш успішнішого та ефективного проведення таких навчальних заходів. Після проходження такого навчання учасникам може видаватися відповідний сертифікат (приклад документа можна побачити за посиланням).

Поряд з цим, FIDIC досить часто проводить онлайн навчання, на яких застосовуються інтенсивні програми на основі тематичних досліджень та обговорення питань у рамках міжнародної групи учасників і наставників. Програми базуються на лекціях у поєднанні з обговоренням практичних питань, реальних випадків застосування різних концепцій.

Задля кращого розуміння контрактів та з метою ознайомлення зі змінами, доповненнями, а інколи й з новими напрацюваннями були розроблені та часто проводяться спеціальні FIDIC модулі по контрактам. Ці дводенні тренінги включають «практичну» складову (вправи та завдання) та дискусійні сесії, що допомагають отримати або покращити знання по роботі з контрактами федерації.

FIDIC модулі бізнес практики більше стосуються тем консалтингу, зокрема управління ризиками, досягнення стабільності у процесі управління проектами. Обговорюються ключові проблеми менеджменту, що впливають на консалтингову галузь, а також шляхи їх вирішення.

Контракти FIDIC – результат роботи тисяч фахівців, яких об’єднує кращий світовий досвід. Ці документи постійно модернізуються, а їх великий спектр дозволяє обрати варіант для кожного окремого проекту.

Впровадження контрактів FIDIC в Україні сприятиме поліпшенню взаєморозуміння між учасниками інвестиційних проектів, створенню умов для залучення фінансування, покращенню інвестиційної привабливості, відновленню будівельного ринку зокрема і української економіки в цілому.