Громадські організації зацікавлені у розвитку ринку інженерно-консультаційних послуг

На сьогоднішній день в Україні триває становлення ринку інженерно-консультаційних послуг. В першу чергу це пов’язано зі збільшенням інфраструктурних проектів в Україні, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.

Ключовою фігурою у реалізації таких проектів є інженер-консультант – спеціалізована інжинірингова організація або спеціаліст, що забезпечує організаційне та консультаційне супроводження проектування і будівництва об’єктів.

Міждержавна гільдія інженерів консультантів плідно співпрацює з Асоціацією міст України* над впровадженням в Україні інституції «інженер-консультант (будівництво)».

Нагадаємо, що з 01.06.2018 набула чинності Зміна № 2 до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнята наказом Національного органу стандартизації від 16.04.2018 року № 102

*Асоціація міст України (АМУ) — всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування. АМУ є добровільним неприбутковим об’єднанням міських рад, що створене ними (у 1992 р.) з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування міського рівня щодо захисту прав та інтересів територіальних громад міст, сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку (посилання на статут). Член Ради європейських муніципалітетів та регіонів. Учасник впровадження децентралізаційної реформи в Україні.