Між Миколаївською міською радою та МГІК підписано Меморандум про співпрацю

Кризові явища, які виникають час від часу, на жаль на сьогодні вже не є чимось незвичним.

Проте жодне з таких явищ, будь-то пандемія чи економічна криза, не здатні зупинити розвиток суспільства та економіки країни.

Подолання наслідків будь-якої кризи потребує об’єднання зусиль, досвіду та потенціалів фахової спільноти в усіх сферах суспільного життя.

Локомотивом розвитку економіки завжди була і залишається будівельна галузь, а реалізація будь-якого будівельного проекту дозволяє створювати нові робочі місця у суміжних галузях.

З метою формування гармонійного життєвого середовища, сталого розвитку та розбудови територій, підвищення інвестиційної привабливості, запровадження нових підходів до реалізації інвестиційно-будівельних проектів у населених пунктах області (у тому числі при будівництві об’єктів соціальної інфраструктури)  шляхом залучення до їх реалізації інженерів-консультантів, а також зменшення ризиків замовників будівництва та інвесторів при реалізації таких проектів було підписано Меморандум про співпрацю між Миколаївською міською радою та Міждержавною гільдією інженерів-консультантів.

Завдяки підписанню Меморандуму про співпрацю зроблено ще один крок на шляху впровадження в Україні моделі сталого співробітництва між фаховими професійними об’єднаннями у галузі будівництва та органами місцевого самоврядування.