Науково-практичний підхід до енергоезбереження в будівництві

Energozberezennia

 

Науково-практичний підхід до енергоезбереження в будівництві

13-15 квітня 2016 року відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція “Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві: Енергоінтеграція – 2016″, організована Київським національним університетом будівництва та архітектури (КНУБА) у співпраці з київським представництвом Польської академії наук.

Метою конференції було мультидисциплінарне, комплексне, системне дослідження проблем енергоресурсозбереження та застосування альтернативних джерел енергії в архітектурі, будівництві та суміжних галузях шляхом інтеграції архітектурно-планувального, конструктивного та інженерно-технологічного рівнів наукових досліджень, проектування, будівництва, монтажу та експлуатації.

Понад 100 вчених та експертів зібралися на одній дискусійній платформі щоб обговорити питання енергоефективності в будівництві, останні законодавчі ініціативи та презентувати сучасні технології й інновації у цій сфері.

У ході конференції значну увагу було приділено проектам та державним ініціативам, що сприяють залученню населення, а саме житлового сектора до термомодернізації. Зокрема це стосується державної програми «теплих кредитів».

Крім того заслухали доповіді провідних фахівців міжнародних та вітчизняних компаній у галузі енергоресурсозбереження, які поділилися досвідом та напрацюваннями у сфері застосування енергоефективних інструментів та засобів під час проектування і будівництва.

Про важливість заходу зазначив і присутній представник Держенергоефективності, наголосивши, що розвиток сучасної будівельної галузі в Україні повинен супроводжуватися інтеграцією енергоефективних рішень та технологій.

МГІК приділяє постійну увагу питанням енергоефективності та енергозбереження в будівництві як одному з актуальних і перспективних напрямків розвитку інжинірингової діяльності.