Підписано Меморандум про співпрацю між Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова та МГІК

Підписано Меморандум про співпрацю між Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова* та Міждержавною гільдією інженерів-консультантів.

Підписання Меморандуму стало ще одним кроком на шляху створення в Україні цивілізованого ринку інжинірингово-консалтингових послуг у будівництві.

Метою Меморандуму є спільна діяльність щодо:

   –  участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері будівництва;

    – сприяння вдосконаленню підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, у тому числі інженерів-консультантів, покращенню системи професійної освіти;

   –  поширення професійних знань та досвіду; об’єднання потенціалу Сторін задля впровадження кращих міжнародних і вітчизняних практик у сфері будівництва, інтегрованих систем менеджменту й управління якістю;

    – визначення, вивчення та управління ризиками, у першу чергу при будівництві та експлуатації будівель і споруд;

     – вивчення можливостей впровадження розробок всесвітньовідомих міжнародних організацій та підприємств у частині застосування технологій, використання обладнання і механізмів при будівництві будинків та споруд.

Нагадуємо, що на сьогодні до співпраці з фаховими професійними об’єднаннями вже долучились Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київський національний університет будівництва і архітектури та Одеська державна академія будівництва та архітектури.

* Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова заснований у 1922 році і є найстарішим в Україні закладом вищої освіти галузевого спрямування. Університет готує фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з комплексу спеціальностей і спеціалізацій для забезпечення життєдіяльності сучасних міст та їх подальшого сталого розвитку.

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – сучасний потужний навчально-науковий комплекс, до складу якого входять 3 навчально-наукових інститути, 4 факультети, 2 коледжі, 4 освітніх центри, 10 навчально-консультаційних центрів в регіонах країни, аспірантура, докторантура, галузеві науково-дослідні підрозділи, науково-методичний центр. Загальна чисельність студентів становить 16 тисяч осіб, серед яких понад 650 студентів з інших країн світу.

На сучасному етапі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова вбачає своє головне завдання в поєднанні науки, освіти й виробництва, у підвищенні соціальних і економічних цінностей освіти, популяризації освіченості й культури молоді як найважливіших факторів розвитку держави.