РУМУНІЯ: НЕ ФІДІКОМ ЄДИНИМ?

Останнім часом у законодавстві Румунії, яким регулюються договірні відносини у сфері будівництва, відбулись певні зміни.
Урядом Румунії було прийнято Постанову № GD № 1/2018, якою затверджено нові  Загальні і Особливі  умови контракту  на виконання робіт, фінансування яких здійснюється  за рахунок державних коштів.
Цією ж Постановою скасовано Директиву Уряду Румунії від 28 грудня 2010 року, якою схвалювалось використання умов контрактів FIDIC для проектів у сфері розвитку національної транспортної інфраструктури, фінансування яких здійснюється за рахунок державних коштів.
Директива передбачала використання:
(i) Загальних умов контракту на поставку обладнання, проектування і будівництво» («Нова Жовта книга») – «Conditions of Contract for Plant and Design and Build, First Edition» (Yellow Book), 1999.
(ii ) Загальних умов контракту на спорудження об’єктів цивільного будівництва» («Червона книга») – «Conditions of Contract for Works in Civil Engineering Construction» («Red Book»), 1999.
Використання цих Книг було обов’язковим для всіх суб’єктів  господарювання, які підпорядковувались, або безпосереднє керівництво якими  здійснювало Міністерство транспорту та інфраструктури Румунії.
Фактично, скасування Директиви стало відмовою румунського уряду від обов’язкового використання у діловій практиці країни типових форм контрактів FIDIC.
Разом з тим, як зазначають румунські фахівці, нові типові контракти за формою нагадують адаптовані до  румунського законодавства Червону та Жовту книги FIDIC, але вже без посилання на FIDIC. При цьому термін «Консультант» змінено на термін Supervisor (англ.: керівник, інспектор, наглядач).
Також румунські колеги зазначають, що нові типові форми контрактів потребують ретельного вивчення.