Щодо енергетичної паспортизації, енергетичної сертифікації будівель, тепловізійних обстежень та віднесення робіт з енергетичних обстежень до відповідного виду робіт (послуг)

nov4

 

Інформація наших партнерів

Щодо енергетичної паспортизації, енергетичної

сертифікації будівель, тепловізійних обстежень та

віднесення робіт зенергетичних обстежень до

відповідного виду робіт (послуг)

Асоціація експертів будівельної галузі висловила позицію щодо здійснення робіт з енергетичних обстежень, енергетичної паспортизації, енергетичної сертифікації, а також тепловізійних обстежень будівель: http://budex.org.ua/

  Відповідно до ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» енергетичний паспорт будинку призначений для підтвердження відповідності показників енергетичної ефективності конструкцій будинків і заповнюється під час розроблення проектів житлових та громадських будинків та споруд нового будівництва, реконструкції чи капітального ремонту, під час приймання будинку в експлуатацію, а також у процесі експлуатації раніше зведених будинків. Тому, на думку фахівців Асоціації, віднесення діяльності зі складання енергетичного паспорту до інженерно-будівельного проектування чи до експертизи та обстеження у будівництві у кожному випадку слід здійснювати окремо. У разі складання енергетичного паспорта під час розробки проектної документації на будівництво така діяльність є інженерно-будівельним проектуванням, а її виконавець повинен мати кваліфікаційний сертифікат або виконувати роботу під керівництвом головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. У разі складання енергетичного паспорта під час приймання будинку в експлуатацію, а також у процесі експлуатації раніше зведених будинків на підставі отриманих фактичних показників, така діяльність, а також діяльність з енергетичних обстежень (енергоаудитів), має відноситись до експертизи та обстеження у будівництві.

    Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури» визначено види робіт (послуг), відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію, до яких віднесено і експертизу та обстеження у будівництві. Таким чином, виконавці обстеження об’єктів будівництва (у тому числі і з метою оцінки ефективного використання енергії) мають пройти професійну атестацію та отримати відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Довідково:

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація експертів будівельної галузі» – добровільне неприбуткове громадське об’єднання з всеукраїнським статусом, засноване у 2010 році за принципом професійної приналежності, є одним із засновників Міждержавної гільдії інженерів-консультантів.

Асоціація ставить перед собою фундаментальні завдання щодо розвитку будівельної галузі в Україні, розроблення та впровадження механізмів ефективного захисту професійних прав і законних інтересів своїх членів, забезпечення підвищення їх кваліфікації тощо.