Щодо законопроекту про енергетичну ефективність будівель

ZUA

 

Щодо законопроекту про енергетичну ефективність будівель

Підготовка законопроекту, який би врегулював правовідносини у сфері енергетичної ефективності будівель, на порядку денному центральних органів виконавчої влади України вже котрий рік поспіль. Його необхідність зумовлена зобов’язаннями України в рамках Енергетичного співтовариства, зокрема щодо імплементації у національне законодавство вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2010/31/ЄС «Про енергетичну ефективність будівель» та виконання Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Починаючи з 2009 року на розгляд Верховної Ради України трьох останніх скликань вносились різні варіанти подібних законопроектів, як урядові, так і депутатські (реєстраційний № 4457 від 12.05.2009, № 6426 від 25.05.2010, № 9683 від 12.01.2012, № 0856 від 12.12.2012 та № 1566 від 22.12.2014), однак жоден з них не знайшов підтримки в сесійній залі Парламенту.

На сьогодні органами влади готується нова редакція проекту Закону України «Про енергетичну ефективність будівель». Доопрацьований варіант законопроекту оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінрегіону у розділі «Регуляторна політика». Проводилося його обговорення, у тому числі із залученням Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Проведено кілька етапів узгоджувальних процедур. Є надія на внесення цього документу, після схвалення на засіданні Уряду, до Верховної Ради.

Фахівцями Міждержавної гільдії інженерів-консультантів уважно проаналізовано оприлюднений законопроект. Серед позитивних моментів, перш за все, слід відмітити наступне.

В цілому на сьогодні в Україні спостерігається недостатня сформованість загальних підходів до регулювання етапів життєвого циклу об’єкта будівництва як єдиного і нерозривного процесу: від формування інвестиційних намірів замовника, включаючи проектування, будівництво, експлуатацію, ремонт, реконструкцію, і до знесення такого об’єкта та утилізації матеріалів і відходів. Хоча на рівні нормативних актів таке бачення вже простежується (зокрема етапи життєвого циклу об’єкта будівництва визначено ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»), вітчизняне законодавство, всупереч кращим міжнародним практикам, не відображає єдності підходів до життєвого циклу об’єкта в усіх аспектах його функціонування.

Законопроектом, що розглядається, чи не вперше на законодавчому рівні в певній мірі закладається необхідність та окреслюються механізми дотримання основних вимог до будівель, визначених технічним регламентом (у даному разі – в частині економії енергії), протягом усього життєвого циклу об’єкта.

Водночас ряд норм законопроекту потребує уважного опрацювання із залученням фахової спільноти.

Викликає сумнів необхідність енергетичної сертифікації всіх об’єктів будівництва (частина перша ст. 7 законопроекту). Навіть з урахуванням переліку будівель, на які не поширюється сфера дії цього Закону (частина друга статті 2), такий підхід є дискусійним, а наведений перелік не може бути вичерпним (наприклад, до нього не включено господарські будівлі та споруди садибної забудови, інші неопалювальні приміщення і будівлі, а також мережі, які відповідно до містобудівного законодавства також є об’єктами будівництва).

Залишається незрозумілим механізм енергетичної сертифікації окремих частин будівель, які відчужуються або орендуються, за наявності чинного сертифікат енергетичної ефективності будівлі в цілому (згідно законопроекту такий сертифікат видається строком на 10 років). Чи не призведе це до необхідності повторного енергоаудиту?

Крім того законопроект містить неузгодженості в частині запропонованої процедури професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із виконання робіт (надання послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, та чинних процедур сертифікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури.

Громадська спілка «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів» супроводжуватиме законопроект «Про енергетичну ефективність будівель» на всіх етапах його розгляду. Пропозиції щодо проекту акта просимо надсилати на е-mail: gsmgik@gmail.com.