В Україні фактично завершено формування правового поля для повноцінного функціонування інституції "Інженер-консультант (будівництво)"

17 березня Кабінетом Міністрів України  прийнято  постанову № 224 «Про внесення змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. №668.

Загальні умови регулюють питання відносин, які виникають між учасниками реалізації проектів будівництва.

Змінами передбачено наступне:

   – замовник будівництва має право залучати до управління проєктом, організаційного і консультаційного супроводження комплексу робіт, пов’язаних із створенням об’єкта будівництва, виконання інших функцій, визначених договором про надання інженерно-консультаційних послуг, інженера-консультанта із зазначенням у договорі підряду його повноважень;

  – у разі залучення замовником інженера-консультанта, у договорі підряду зазначаються його права та обов’язки, визначені договором про надання інженерно-консультаційних послуг;

   – обов’язок щодо здійснення технічного нагляду може бути покладений замовником на спеціалізовану організацію чи спеціаліста з технічного нагляду або на інженера-консультанта, з визначенням у договорі підряду їх повноважень. Примірні форми договорів про здійснення технічного нагляду та про надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури;

   –  у договорі підряду передбачається обов’язок підрядника щодо надання інженеру-консультанту доступу до будівельного майданчика.

З прийняттям цієї постанови зроблено ще один крок на шляху впровадження в Україні кращих світових практик в частині реалізації будівельних проектів із залученням незалежної інституції – інженера консультанта.

Також прийняття постанови сприятиме спрощенню використання в Україні міжнародних форм договорів, які більш збалансованих по відношенню до сторін. Це, у свою чергу, забезпечить чіткі та узгоджені взаємовідносини учасників будівельного процесу, дозволить спростити та уніфікувати укладення відповідних контрактів як з міжнародними фінансовими установами, так і при укладанні договорів по об’єктах будівництва, що здійснюються, у тому числі, за державні кошти.