Відбувся корпоративний тренінг з питань адаптації та застосування на практиці типових форм контрактів FIDIC

У квітні цього року для членів Міждержавної гільдії інженерів консультантів (МГІК) було проведено п’ятиденний корпоративний тренінг з питань адаптації та  застосування на практиці типових форм контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC*).

Цей тренінг став першим заходом міжнародного рівня, завдяки якому вітчизняні інженери-консультанти набули практичного досвіду використання типових форм контрактів FIDIC.

Для України проведення тренінгу такого рівня є великим кроком вперед з огляду на те, що вперше до навчання долучились 43 представники вітчизняної інжинірингово-консалтингової спільноти, а саме навчання проведено одночасно за трьома найбільш актуальними Модулями FIDIC:

  • Базовим Модулем FIDIC (FIDIC Basic);
  • Модулем 0: Угода про надання професійних послуг (Module 0: Professional Service Agreement);
  • Модулем 4: Управління та адміністрування контрактів FIDIC (Module 4: Management and Administration of FIDIC Contracts).

Тренінг проводили акредитовані FIDIC тренери, а саме:

Джорджиана Текучі (Giorgiana Tecuci) –  магістр з європейського та міжнародного права, дипломований арбітр та ад′юдікатор, сертифікований тренер з підготовки  тренерського персоналу,  координатор групи FIDIC країн Центрально-Східної Європи;

Кремона Котовелеа (Cremona Cotovelea) – співзасновник юридичної фірми Tecuci Paltineanu, магістр з медіації, сертифікований спеціаліст з державних закупівель, сертифікований менеджер проектів.

Під час тренінгу розглядались питання порядку залучення до реалізації інвестиційно-будівельних проектів інженерів-консультантів (відповідно до положень Білої книги FIDIC), особливості склаладання та укладення будівельних контрактів (відповідно до Червоної, Жовтої та Срібної книг  FIDIC. Були опрацьовані питання управління інвестиційно-будівельними проектами. Окремо були розглянуті механізми досудового врегулювання спорів на всіх стадіях реалізації інвестиційно-будівельного проекту.

Окрім теоретичної частини відбулись практичні заняття учасників тренінгу.

Враховуючи, що мовою тренінгу була англійська мова, учасників забезпечили синхронним перекладом.

За результатами тренінгу 43 представники вітчизняної інжинірингово-консалтингової спільноти отримали сертифікати FIDIC нового зразка. Слід зазначити, що починаючи з цього року FIDIC було змінено підхід до сертифікації фахівців, які пройшли навчання у акредитованих FIDIC тренерів: окрім того, що тепер кожен сертифікат має серію та унікальний номер, інформація щодо сертифікованого фахівця вноситься до відповідного реєстру FIDIC з подальшим розміщенням такої інформації на офіційному сайті.

На сьогодні в Україні налічується близько 100 фахівців, які пройшли навчання за модулями FIDIC, з яких понад 65 осіб є співробітниками                компаній – членів  МГІК, або індивідуальними членами МГІК.

У заключному слові Президент МГІК Олександр Непомнящий подякував тренерам Джорджиані Текучі та Кремоні Котовелії, а також учасникам тренінгу за співпрацю та  зазначив, що такий високий рівень цього заходу є характерним для високорозвинених країн.

Міждержавна гільдія інженерів консультантів планує і надалі проводити такі тренінги для підвищення кваліфікації вітчизняних інженерів-консультантів.

* FIDIC (Міжнародна Федерація Інженерів-Консультантів) заснована в Бельгії в 1913 році. Основна мета FIDIC – регулювання взаємовідносин учасників міжнародних інвестиційно-будівельних процесів на основі розроблених типових форм контрактів.

На сьогоднішній день FIDIC є найбільшою міжнародною організацією у сфері будівельного консультування, яка об’єднує 102 національні асоціації інженерів-консультантів по всьому світу. FIDIC проводить політику глобалізації, сталого розвитку та інтегративного розуміння бізнесу.

Ключовою фігурою в стратегії розвитку будівельного бізнесу FIDIC вважає незалежного інженера-консультанта. Інженер-консультант виступає в ролі експерта, який консультує Замовника з питань реалізації проекту, займається підбором постачальників і підрядників, керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях будівництва до його прийняття Замовником.

Для досягнення своїх цілей FIDIC організовує щорічні форуми та конференції для обміну досвідом між своїми членами, публікує звіти і плани розвитку FIDIC.

Основний вид діяльності FIDIC у цьому напрямі – це створення і публікація типових форм контрактів між Замовником та Підрядником, Замовником та Інженером. На сьогоднішній день фахівцями FIDIC розроблені типові контракти на спорудження об’єктів цивільного будівництва, електромонтажні роботи та роботи з монтажу механічного обладнання, проектування, будівництво та здача об’єктів “під ключ” – усього понад 40 видань.