Запроваджено страхування професійної діяльності у будівництві

Strakhuvannia

Запроваджено страхування професійної діяльності у будівництві

 

Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності ГІТН, ВУГіП та Асоціація експертів підписали зі страховою компанією «ВУСО», яка визначена страховиком за договорами страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності членів саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності (СРО) перед споживачем, Меморандуми про співпрацю.

 Метою Меморандумів є взаємодія та координація діяльності сторін, які направлені на:

 

  • удосконалення механізмів відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок надання членами СРО послуг та виконання робіт неналежної якості;
  • організацію ефективної взаємодії  для забезпечення страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності членів СРО перед споживачем;
  • отримання можливості виходу членів СРО на ринок праці відповідно до міжнародних принципів і правил ведення бізнесу;
  • захисту прав та майнових інтересів споживачів на будівельному ринку України;
  • запобігання корупції та підвищення прозорості через дотримання принципів відкритості і добросовісного партнерства.

    Цей документ став результатом кропіткої праці і спільних зусиль органів влади, громадських організацій та бізнесу із запровадження в будівельній галузі України загальноприйнятих у світовій практиці механізмів страхового відшкодування збитків.

 

Законодавче підґрунтя забезпечення захисту прав споживачів через механізми саморегулювання у будівництві було закладено ще у 2011 році, з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Цим законом внесено зміни та доповнено Закон України «Про архітектурну діяльність» новою статтею 16-1, відповідно до якої саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності визначають правила і стандарти підприємницької та професійної діяльності, обов’язкові для виконання всіма членами таких організацій, а також передбачають механізм відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок надання членами СРО товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості.

 

Стандартами професійної діяльності саморегулівних організацій на сьогодні визначено такі механізми відшкодування збитків:

 

  • формування компенсаційних фондів;
  • страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності членів СРО перед споживачем.

 

Рішеннями керівних органів саморегулівних організацій затверджено Порядки визначення страховика (страховиків) за договорами страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності члена СРО перед споживачем, відповідно до яких і було проведено відбір страховика.

 

Нагадаємо, що Рейтингом «Doing Business» за індикатором «Отримання дозволів на будівництво» оцінюється Індекс режиму відповідальності та страхування. Запровадження страхування членів СРО відповідає Методології цього рейтингу та має бути позитивно оцінено у його результатах.

 

Договір страхування захищатиме майнові інтереси члена СРО, що не суперечать закону і пов’язані з його обов’язком в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відшкодувати шкоду, заподіяну майновим інтересам третіх осіб (споживачів) при здійсненні ним професійної діяльності. Зокрема страхуватимуться прорахунки, помилки та інші незлочинні і ненавмисні дії, допущені в ході професійної діяльності експертів, інженерів-проектувальників та інженерів технічного нагляду у будівництві.

 

Слід зазначити, що практика страхування відповідальності має бути поширена на законодавчому рівні і на інших суб’єктів містобудівної діяльності, як це передбачено пунктом 25 Плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу «Ведення бізнесу» на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1406-р. Це дозволить запровадити страхування ризиків інших учасників будівельного ринку.

 

Фахівці Міждержавної гільдії інженерів-консультантів готові долучитися до підготовки відповідного законопроекту. 

 

Довідково:

          «Страхова компанія «ВУСО» була створена у 2001 році.  Діяльність у сфері добровільного страхування відповідальності перед третіми особами – більше 10 років (перша ліцензія на здійснення такого виду страхування була отримана у 2005 році. За цей час було укладено понад 168 тис. таких договорів).

 

Компанія має 29 відокремлених підрозділів майже в усіх регіонах України. Її клієнтами на сьогодні є понад 1 тис. юридичних осіб та 2 млн. громадян.

 

Детальніше: на сайті: www.vuso.ua